templargirl: (eww water)
All my Fernando Llorente related Icons are a beautiful work of art by the awesome [livejournal.com profile] drbillbongo
templargirl: (boladeheno)
stolen from [livejournal.com profile] pretty_panther


Career Inventory Test Results

Extroversion |||||||||||||||||||||||| 76%
Emotional Stability |||||||||||| 36%
Orderliness |||||||||||| 33%
Altruism |||||| 13%
Inquisitiveness |||||||||||||||||||||||| 73%

You are an Inventor, possible professions include - systems designer, venture capitalist, actor, journalist, investment broker, real estate agent, real estate developer, strategic planner, political manager, politician, special projects developer, literary agent, restaurant/bar owner, technical trainer, diversity manager, art director, personnel systems developer, computer analyst, logistics consultant, outplacement consultant, advertising creative director, radio/TV talk show host.
Take Free Career Test
personality tests by similarminds.com


Well, I'm a chemical engineer, so I don't really know what to make out of this LOL
templargirl: (manpile spain)
An homage to the Spanish boys, World Champions, better late than ever, right? ;)
templargirl: (eww water)
since my Lj has been pretty dead for months, then I decided to do this meme

Read more... )
templargirl: (Default)
All the boys here )

It's now or never, Spain FTW!!! :D
templargirl: (Default)
I saw this pic and thought of you inmediately:

templargirl: (rogelio rulez)
in case anyone needs a second one or wants to get on board, I have some invite codes
first come, first serve

Poem meme

Feb. 27th, 2010 12:02 am
templargirl: (rogelio rulez)
If you see this, post a poem in your own LJ today

ZAZPIAK BAT

Zazpi ahizparen gai dan oihala ebakirikan erditik,
alde batera hiru soineko utzirikan, lau bestetik
guraizeakin berezi arren bakoitza bere aldetik,
ezagutzen da jantzi dirala zazpiak oihal batetik.


Oihaltzat hartu zagun euskera, guraizetzat Bidasoa,
ibai koxkor bat besterik ez da, hutsa balitz itsasoa:
elkarren hurbil daude zazpiak, muga deitzen da Pausoa,
zergatik izan behar ez degu famili bakar osoa?


Arbola baten zainetatikan sortzen diran landareak
bezela gera, Bidasoaren bi aldetako jendeak:
berdinak dira gure jatorri, ohiturak eta legeak,
Ama Euskerak magal berean hazitako senideak.


Ama Euskera! bere semeak gu Ameriketan zenbat
arkitzen geran! Ta urrutitik maiteago degu hanbat:
hemen ez dago Bidasoarik ta beste trabik han hainbat;
Ama maitea indartu dedin, bizi bedi Zazpiak Bat.

Pedro Mari Otaño
the translation won't make much sense (as it usually goes with poetry), but here it goes... )
templargirl: (rogelio rulez)
What was the #1 song the day you were born? Google the date and #1 song and then post your #1 song on your LJ - preferably with a Youtube vid if you can find one!


November 24th, 1984
Back in the days on which George Michael was more known for his music than for his scandals xD
templargirl: (Armada Española)
What was the #1 song the day you were born? Google the date and #1 song and then post your #1 song on your LJ - preferably with a Youtube vid if you can find one!November 24th, 1984Back in the days on which George Michael was more known for his music than for his scandals xD